Manifested Water

Marcellas Paintings - Marcella Iedema - Amstelveen

Het water en de golf

Volgens Boeddha bestaat er in termen van absolute waarheid geen geboorte en geen dood.

Wanneer we naar de oceaan kijken, zien we dat elke golf een begin en een einde heeft.

We kunnen een golf met andere golven vergelijken en haar mooier, minder mooi, hoger of lager, langdurend of minder langdurend noemen.

En als we beter kijken zien we dat de golf uit water bestaat. Terwijl  ze het leven van golf leidt, leidt ze ook het leven van water. Ze zou droevig zijn als ze niet wist dat zij water is. Ze zou verdrietig zijn bij de gedachte dat haar leven als golf zal eindigen moeten als zij zo op het strand zal aankomen. Zij zal denken dat zij tot ‘niet- zijn’ zal wederkeren. Deze ideeën zullen de golf angst en leed bezorgen. In de wereld van relatieve werkelijkheid voelt de golf zich gelukkig als zij aanzwelt en droevig als zij invalt. Als zij in contact blijft met haar ware aard, het water zelf, zal zij zich realiseren dat er in feite geen komen en gaan bestaat.

Terug naar galerie :  All | AcrylFiguratief